พัทยา เฟี้ยวฟ้าว

ในหนังสือจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองพัทยา และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยรอบ