หรรษา 5 เกาะ

อีกหนึ่งหนังสือ Best Seller ที่เป็นการแนะนำเกาะต่างๆ ที่ถือว่าเป็นที่สุดของการท่องเที่ยวทะเล